Tlačiť Tlačiť
Tlačiť

Plechy z konštrukčných ocelí

        Plechy akosti CSN/STN 11 523.1/EN S355J2+N/DIN St52-3/WNr. 1.0577
        Plechy akosti CSN/STN 11 600/EN E335/DIN St60-2/WNr. 1.0060
        Plechy akosti CSN/STN 11 700/EN E360/DIN St70-2/WNr. 1.0070