Tlačiť Tlačiť
Tlačiť

Tyče z konštrukčných ocelí

Tyče akosti CSN/STN 11 500/EN E295/DIN St50-2/WNr. 1.0050
Tyče akosti CSN/STN 11 523.1/EN S355J2+N/DIN St52-3/WNr. 1.0570
Tyče akosti CSN/STN 11 600/EN E335/DIN St60-2/WNr. 1.0060
Tyče akosti CSN/STN 11 700/EN E360/DIN St70-2/WNr. 1.0070